Aktualności

III Zjazd PTK już niedługo

Już za niecałe dwa tygodnie, 21 września 2017 roku, rozpoczynamy obrady w ramach III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, opublikowanymi na stronie http://3zjazdptk.pl/ i do odwiedzenia Poznania.

Pożegnanie Prof. dr hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej

zeidler-janiszewska_annaZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wybitnej kulturoznawczyni, naszej serdecznej koleżanki,

Prof. dr hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej.

Prof. Zeidler-Janiszewska współtworzyła Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, służąc zawsze pomocą i wspierając pomysłami.

Wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

 

Ostatnie w tym roku akademickim spotkanie we Wrocławiu

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.

Rozmawiać będziemy o książce pod redakcją Jacka Schindlera i Marcina Stabrowskiego „Spory wokół wartości. Od praktyki do teorii interpretacji”.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2017 o godz. 18.00 w księgarni Tajne Komplety.

 

SPORY WOKÓŁ WARTOŚCI. OD PRAKTYKI DO TEORII INTERPRETACJI  (fragment wprowadzenia).

Prawie wszyscy autorzy niniejszej publikacji związani są z wrocławskim kulturoznawstwem i uznają, że kluczowe dla rozumienia i opisu kultury są struktury wartości. Opozycje, konflikty i spory aksjotyczne są fundamentalne dla wartości.

Zawarte w naszej książce studia przypadków przedstawiają wiele typów sporów. Ich analiza pozwala na weryfikowanie i rozwijanie kulturoznawczej koncepcji kultury i wartości.

W podtytule naszej publikacji jest mowa o przechodzeniu od praktyki do teorii interpretacji, ponieważ w przypadku większości tekstów punktem wyjścia jest studium przypadku wybranego publicznego dylematu, sporu związanego, na przykład, z udoskonalaniem ciała i dopingiem w sporcie, poezją kobiecą i poezją kobiet, lekcjami historii dającymi wiedzę i budującymi tożsamość narodową. Źródła tych sporów upatrywane są w opozycjach pomiędzy strukturami wartości, zgodnie z którymi działają opozycyjnie nastawione do siebie strony. Wyjaśniając opisywane sytuacje, autorzy bazują na przyjętych koncepcjach aksjologicznych. Ale jednocześnie analizy przypadków dają sposobność do weryfikacji tez dotyczących wartości. Teoria zyskuje na analizie praktyki. Stąd takie właśnie następstwo w podtytule – od praktyki do teorii.

O modernizmie w architekturze we Wrocławiu

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza na spotkanie “Nauczyć mieszkać. Modernizm i emancypacje“.

Spotkanie odbędzie się 10 Czerwca 2017, o godz. 17:00 w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu (sala arkadowa).

Celem spotkania “Nauczyć mieszkać. Modernizm i emancypacje” będzie przedstawienie kulturoznawczej narracji o modernizmie w architekturze, co chcielibyśmy osiągnąć opowiadając o konkretnych europejskich i pozaeuropejskich osiedlach modernistycznych oraz poddając refleksji ideę wędrowania modernizmu rozumianego jako przemieszczania się określonego sposobu życia.

Sądzimy, że przyglądanie się światowemu dziedzictwu modernizmu jest okazją do pytania o jego dobre i złe uniwersalizacje, o możliwość pisania wspólnej historii wykraczającej poza ogólnikowe konstatacje mówiące, że modernizm narodził się w Europie, osiągnął zaś swoje apogeum i kres poza jej granicami.

Chcielibyśmy zapytać o sprawstwo form architektonicznych, o to, jakie formy życia wyłoniły się w związku z pojawieniem się modernistycznych osiedli mieszkaniowych, do których należało się dostosować, tj. nauczyć się z nich korzystać.

Magdalena Matysek-Imielińska, Piotr Jakub Fereński, Magdalena Barbaruk (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) wybrali słynne osiedla z Polski, Peru i Chile (WSM, PREVI, Villa Frei), by pokazać, że transkulturacje modernizmu, związane z przekształceniami form architektonicznych i urbanistycznych, dotyczyły także sposobów zamieszkiwania, a zatem form życia.

Co łączy a co różni Europę i Amerykę zarówno w postulowanych przez architektów, urbanistów, wizjonerów, społeczników, jak i w tych faktycznie realizowanych sposobach zamieszkiwania? Dlaczego musiano nauczyć się mieszkać i czy można mówić o podobnych formach nowoczesnego życia na obu kontynentach? O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy zajmującą się modernizmem i doświadczeniem modernizacji Agnieszkę Rejniak-Majewską z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Wojciech Puchta we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział we Wrocławiu, zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Cultura Lectonis.
Bohaterem będzie Wojciech Puchta, autor książki “Powszechna wystawa krajowa we Lwowie w 1894 roku”.
Spotkanie poprowadzi Joanna Gul.

Zapraszamy 31.05.2017, o godz. 18.00 do CafèTHEA (Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław).

Dwa spotkania z prof. Dorotą Głowacką we Wrocławiu

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza na kolejne spotkania z cyklu Cultura Lectionis – tym razem w podwójnej dawce.
23 maja, we wtorek o godz. 18.00, (ul. Szewska 36, sala 208) odbędzie się wykład prof. Doroty Głowackiej  pt. “Tabu czy niewiedza? Przemoc seksualna jako oręż wojny i ludobójstwa”.
Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet SWPS.
24 maja, w środę o godz. 18.00, (CafèTHEA, Przejście Żelaźnicze 4) będziemy rozmawiać o książce książce “Po tamtej stronie: świadectwo, afekt, wyobraźnia”.
Spotkanie poprowadzi Katarzyna Liszka.
Serdecznie zapraszamy!
Dorota Głowacka – profesor nauk humanistycznych na University of Kins’s College w Halifaxie. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat z literatury współczesnej uzyskała na Uniwersytecie Stanowym Nowego Yorku w Buffalo. Zainteresowania badawcze: polityka pamięci, literatura i sztuka Holocaustu, relacje polsko-żydowskie, krytyczna teoria rasy, feminizm i studia genderowe. Redaktorka m.in. książki “Imaginary Neighbors: Mediating Polish-Jewish Relations after the Holocaust” (razem z J. Żylińską, 2007), a także numeru tematycznego czasopisma „Culture Machine” zatytułowanego “Community” (2006). Autorka książki “Disappearing Traces: Holocaust Testimonials, Ethics and Aesthetics” (2012). W Polsce właśnie ukazała się jej książka “Po tamtej stronie: świadectwo, afekt wyobraźnia”. Obecnie przebywa na stypendium w Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum (Waszyngton).

Nowy skład Zarządu łódzkiego oddziału PTK

13 marca odbyło się zebranie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Wybrano nowy Zarząd w składzie: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (przewodnicząca), dr Blanka Brzozowska (zastępczyni), prof. dr hab. Karolina Prykowska-Michalak (sekretarz), dr Dagmara Rode (skarbniczka); oraz ustalono skład komisji rewizyjnej: prof. dr hab. Danuta Szajnert, dr Elżbieta Kołdrzak, Irena Lewkowicz, prof. dr hab. Małgorzata Leyko.

 

Wykład Małgorzaty Radkiewicz w ramach “Współczesnych badań kulturoznawczych” w IK UAM

Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zaprasza na seminarium w ramach cyklu “współczesne badania kulturoznawcze”.

Dr hab. prof. UJ Małgorzata Radkiewicz wygłosi wykład pt. Wizualne „ciało archiwum”.

Spotkanie odbędzie się o godz. 11.30, w poniedziałek, 20 marca 2017 r. w sali I, bud. AB w siedzibie Instytutu na Ogrodach (ul Szamarzewskiego 89, Poznań).

Opis wykładu:

Tytuł wykładu nawiązuje do tekstu Alana Sekuli Ciało i archiwum, w którym omówił on genezę fotograficznej dokumentacji w kryminalistyce oraz sposoby prezentacji „przeciętnego człowieka”. Fotografowane czy filmowane ciało jest więc przedmiotem reprezentacji i klasyfikacji. Jednak można pojęcie „ciała” potraktować jako metaforę dla wizualnego archiwum, którego cielesność każe zwrócić uwagę na materialność zbioru obrazów i związane z nim procesy: rozwoju, wzrostu, starzenia się. Ponadto z ciałem, traktowanym antropologicznie, wiążą się również kwestie pamięci, emocji, doświadczeń, ale także relacji – międzyludzkich i kontekstualnych. Aby więc zbadać tak rozumianą „cielesność” zbiorów wizualnych obrazów, należy sięgnąć po narzędzia związane z analizą filmu albo/ i fotografii. Ciekawą propozycją metodologiczną jest podział zaproponowany przez Johna Bergera, który wyszczególnił fotografie należące do sfery publicznej oraz przypisane do prywatnego doświadczenia. Zależnie od obszaru, na którym funkcjonuje obraz, zmienia się jego znaczenie oraz związane z nim działania. Rodzi się pytanie o interakcje między tymi obszarami, o możliwości ich nakładania i transgresji. Wszystkie zasygnalizowane wątki zostaną podczas wykładu omówione na przykładach obrazów fotograficznych i filmowych.

poster

Wykład Prof. Li Bennich-Björkman (Uniwersytet w Uppsali) we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Oddział Wrocław i Uniwersytet SWPS zapraszają na wykład z cyklu Cultura Culturans.

Prof. Li Bennich-Björkman (Uniwersytet w Uppsali)

Existential Resistance and the Transition to Pluralism in Soviet West

Wykład odbędzie się 8 marca 2017 (środa) o godz. 18.30.

adres: ul. Szewska 36, sala 208

wstęp wolny

Celem radzieckiego totalitaryzmu i post-totalitaryzmu było podporządkowanie umysłów i duszy ludności. Inaczej niż w państwach autorytarnych takich jak Hiszpania do 1975 i duża część krajów Ameryki Łacińskiej, doświadczenie radzieckie to doświadczenie totalnej kontroli nie tylko politycznej. Formy oporu, które są najbardziej interesujące, mają dlatego charakter egzystencjalny. Muzyka rockowa, poezja, kluby filmowe, alternatywna architektura oraz historia narodowa stawały się miejscami miękkiego oporu, który pomagał zachować godność i indywidualność. W wykładzie prof. Li Bennich-Björkman mówić będzie o miękkim oporze na zachodzie Związku Radzieckiego: w Zachodniej Ukrainie, Estonii, Litwie i Łotwie.

Spotkanie poprowadzi prof. Leszek Koczanowicz.

Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna w języku polskim.

 

Przed III Zjazdem PTK – do przewodniczących oddziałów terenowych

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zbliżający się III Zjazd PTK przypominamy przewodniczącym oddziałów terenowych, że do 30 maja 2017 powinny zostać przekazane Zarządowi Głównemu następujące informacje:

  • sprawozdanie z działalności oddziału,
  • informacja o stanie oddziałów,
  • informacje o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym oraz nazwiska delegatów na Walny Zjazd PTK (1 delegat na 10 członków).

Prosimy również o opłaceniu składek członkowskich za rok bieżący, oraz o uregulowanie zaległości (informacje o stanie konta na stronie PTK)

z serdecznymi pozdrowieniami,

sekretarz PTK