Aktualności

Cultura Lectionis: “Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych” spotkanie z Dariuszem Czają [zmiana terminu]

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział Wrocław, zaprasza na spotkanie z cyklu Cultura Lectionis poświęcone najnowszej książce Dariusza Czaji, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych (Kraków 2018, Wydawnictwo Pasaże).

Spotkanie poprowadzą Agata Kwiecińska i Anastazja Szymańska z Instytutu   Kulturoznawstwa UWr.

 

Uwaga zmiana terminu:

16 kwietnia 2019 (środa), godz. 17:00.

 

Księgarnia Hiszpańska, ul. Szajnochy 5 (wejście w Zaułku Solnym), Wrocław.

 

Wstęp wolny

Czaja plakat-page-001

Ignacy Lubicz Czerwiński i Maurycy Mochnacki: echa Kanta i Herdera

Zarząd Główny PTK

Zakład Teorii i Krytyki Kultury, IK, WNHP, UWr

Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI, WF, UŚ

 

Seminarium naukowe:

Ignacy Lubicz Czerwiński i Maurycy Mochnacki: echa Kanta i Herdera,

13 kwietnia 2019 r. , godz. 12.00. Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału Filologicznego (piąte piętro).

 

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy

zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym. Wprowadzenie do dyskusji przygotują:

dr Małgorzata Rygielska: „Kantiana”. Wariacje (Liczba wiadomości zmieszanych iest zawsze bardzo wielka, Immanuel Kant).

dr Kamila Gęsikowska: Między kulturą i cywilizacją: pożyteczne i przyjemne zabawy terminologiczne.

 

Jako lekturę polecamy:

  • I. Kant,  Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E.  Drzazgowska, P.  Sosnowska, Warszawa 2005, s. 241–251
  • M. Mochnacki, O literaturze polskiey w wieku dziewiętnastym, Warszawa 1830, t. 1, s. 9–62.   (https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7132)

Cultura Lectionis – “Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych serialach telewizyjnych” – spotkanie z Dawidem Junke

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze oddział Wrocławski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Cultura Lectionis – spotkania wokół książek.
Rozmawiać będziemy z Dawidem Junke – autorem książki „Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych serialach telewizyjnych”.
Spotkanie poprowadzi Robert Zontek.
Zapraszamy w czwartek 28 marca 2019 o godz. 18.00 do księgarni Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, Wrocław.
junke-cl-page-001

Kolejność numerów tematycznych “Kultury Współczesnej” 2019/2020

Szanowni Państwo,

informujemy o ustaleniu kolejności numerów tematycznych kwartalnika “Kultura Współczesna”.

  • Numer 2/2019 – „Zwrot edukacyjny w kulturze?”,
  • Numer 3/2019 – „Miasta-utopie”,
  • Numer 4/2019 – „Homo medicus. Narracje humanistyczne w naukach humanistycznych”,
  • Numer 1/2020 – „Kultura narcyzmu”.

W imieniu Redakcji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje co do zasad nadsyłania tekstów znajdują się na stronie czasopisma:

https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/cfp-2019-2020

Cultura Lectionis: Pozycja smaku – spotkanie z dr Dorotą Koczanowicz

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze oraz galeria Studio BWA Wrocław zapraszają na spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.
O książce Doroty Koczanowicz, „Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki”, rozmawiać będą, oprócz autorki, Tomasz Kitliński i Paweł Leszkowicz. Spotkanie poprowadzi Karolina Jaklewicz. Wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu Anny Królikiewicz „Stół”.
Termin: 11 grudnia 2018, godz. 18.00
Miejsce: Studio BWA, ul. Ruska 46a/301
 Książka wyszła w prestiżowej serii Nowej Humanistyki, wydawanej przez Instytut Badań Literackich PAN.
Jest pierwszą polską monografią poświęconą kulturoznawczo zorientowanej estetyce jedzenia. Jej podstawowym pytaniem jest to, czy gotowanie należy traktować jako działanie artystyczne, a jedzenie jako doświadczenie estetyczne, czyli czy jedzenie jest sztuką? W kulturze współczesnej kucharze stają się celebrytami i często mówi się o nich jako o artystach. Czy jednak to potoczne przeświadczenie, że gotowanie jest sztuką może znaleźć uzasadnienie w języku nauki o kulturze? Czy jest szansa, aby kucharka w domowej kuchni poczuła się artystką?
Fragmenty:
„Zobaczenie w talerzu doskonałej zupy lub w pięknym, smakowitym
ciastku dzieła sztuki nie jest łatwe. Wymaga to wyjścia poza wytyczone i ugruntowane przez tradycję trajektorie estetycznego myślenia i umiejętności kreatywnego redefiniowania rzeczywistości, tak jak czynią to artyści.
(…)
Jedzenie jest elementem naszej codzienności, jest koniecznością, której realizacja może przebiegać w bardzo różnej formie. Bywa traktowane jako bardzo prozaiczna czynność, której nie przypisujemy znaczenia.
Jeśli traktujemy jedzenie jedynie jako część metabolicznych przemian naszych organizmów, z pewnością nie dajemy gotowaniu szansy osiągnięcia statusu sztuki kulinarnej. Do tego potrzebna uwaga i wysiłek włożony w wybór składników, przygotowanie i ekspozycję dania. Dopiero kombinacja wiedzy o produktach, jak również odpowiednich technikach, staranna praca i emocje włożone w gotowanie mogą zaowocować wyjątkowym posiłkiem, intensyfikacją doświadczenia”.
W spotkaniu wezmą udział:
Dr hab. Tomasz Kitliński – to filolog (absolwent filologii angielskiej), filozof, performer i kurator. Uzyskał Dyplom Tekstu i Obrazu na podstawie pracy, napisanej pod kierunkiem Julii Kristevej na Uniwersytecie Paryskim 7. Stypendysta Fulbrighta w New School for Social Research w Nowym Jorku, visiting associate profesor w Kobe College w Japonii. Publikuje w prasie naukowej i popularnonaukowej w Polsce i zagranicą. Autor książek Obcy jest w nas (Aureus, Kraków 2001) oraz Dream? Democracy! A Philosophy of Horror, Hope & Hospitality in Art & Action (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014), współautor książki Miłość i demokracja. Prowadzi zajęcia poświęcone filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, występuje w audycjach radiowych, w Pegazie i TVP Kultura, aktywnie działa w mediach społecznościowych, tworząc swój kanał informacyjno-performerski. Był cytowany przez dziennik „The New York Times”.
Dr hab. Karolina Jaklewicz (1979). Artystka, wykładowczyni na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, kuratorka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Autorka obrazów i tekstów o sztuce. Udziela się społecznie, działa na rzecz kultury i młodych artystów. W tym celu wymyśliła Przegląd Młodej Sztuki “Świeża Krew”, którego jest kuratorką. Ostatnia wystawa “Konsekwencje” ostrzega przed faszyzacją polskiego społeczeństwa i opowiada o trudnej relacji kościoła katolickiego i demokracji.
Dr Dorota Koczanowicz, Instytut Kulturoznawstwa UWr., autorka książek i artykułów dotyczących zagadnień estetycznych, genderowych, sztuki współczesnej i kultury kulinarnej. Była stypendystką John F. Kennedy Institute w Berlinie oraz The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB). Wyniki swoich badań prezentowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Finlandii, Azerbejdżanie i Emiratach Arabskich. Opublikowała Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej (2008), Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki (2018); współredagowała: Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej (2010), Between Literature and Somaesthetics: On Richard Shusterman’s Pragmatism (2012), a także Discussing Modernity. A Dialogue with Martin Jay (2013).
Prof. dr hab. Anna Królikiewicz, urodzona w lutym 1970. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP Gdańsk w 1993 roku, tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej- 2018, doktorat w roku 2000 r., po uzyskaniu w 2010 roku tytułu doktora habilitowanego prowadzi Czwartą Pracownię Rysunku. Od października 2017 na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Akademii. W latach 2001-2003 uczyła w kilku pracowniach na wydziałach Sztuki i Projektowania Graficznego Bilkent University w Ankarze, od 2013 wykłada przedmiot Kształt Smaku w School of Form w Poznaniu. Oddana monumentalnemu rysunkowi i instalacji, zdarza się, że pisze (stała kolumna w magazynie USTA poświęcona związkom sztuk pięknych i pokarmu). Autorka wielu wystaw indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, swoje prace pokazywała m. in. w Nowym Yorku, Istambule, Ankarze, Kilonii, Brukseli, międzynarodowych festiwalach sztuki współczesnej, opuszczonym sklepie mięsnym w Sopocie, refektarzu zakonu kartuzów, oliwskim lesie, pustym mieszkaniu na krakowskim Salwatorze. Obecnie pracuje nad scenografią do dramatu według powieści “La Reine Margot” A. Dumasa- „Noc św. Bartłomieja” w reżyserii Eweliny Marciniak w Theater Freiburg w Niemczech. Laureatka nagród za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne.
Dr hab. Paweł Leszkowicz – wykładowca akademicki na UAM i niezależny kurator specjalizujący się w obszarze sztuki i kultury współczesnej, wystawiennictwa i studiów LGBT. Zorganizował wystawy Miłość i demokracja (2006), Vogue (2009), Ars Homo Erotica (2010), Love is Love. Sztuka jako aktywizm LGBTQ od Wielkiej Brytanii do Białorusi (2011), Civil Partnerships. Feminist and Queer Art and Activism in the UK (2012), Wojna i pokój (2015). Autor książek: Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości (2001), Miłość i Demokracja. Refleksja o kwestii homoseksualnej w Polsce (2005), Art Pride. Sztuka gejowska z Polski (2010), Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku (2012).

Numery tematyczne “Kultury Współczesnej” 2019/2020

Zakończono konkurs na tematy kolejnych numerów kwartalnika “Kultura Współczesna”.

Za najciekawsze propozycje uznano:

  1. Homo medicus. Narracje humanistyczne w naukach medycznych
  2. Miasta-Utopie
  3. Kulturę narcyzmu
  4. „Zwrot edukacyjny” w kulturze?

Kolejność poszczególnych numerów zostanie podana wkrótce.

Numer 1/2019 będzie poświęcony „Algorytmicznej kulturze”.

Redakcja zaprasza wszystkich zainteresowanych do czytania „Kultury Współczesnej” i udziału w kształtowaniu jej treści. Po ogłoszeniu naboru tekstów do poszczególnych numerów w ramach Call for Papers zachęcamy do nadsyłania swoich propozycji artykułów.

Teksty (o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami), wraz z notkami biograficznymi i streszczeniami oraz 4-5 słowami kluczowymi, można nadsyłać na adresem mailowy kwartalnik@nck.pl.

Cultura Lectionis: “Czy kulturoznawstwo ma przyszłość?” – promocja książki “Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy”

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.

Tym razem spotykamy się, by porozmawiać o przyszłości kulturoznawstwa.

Punktem wyjścia do rozmów będzie książka „Kulturoznawstwo polskie. Przyszłość, przestrzeń, perspektywy” pod redakcją P. J. Fereńskiego, A. Gomóły, M. Wójcickiej, M. Zdrodowskiej.

W dyskusji udział wezmą: A. Gomóła, A. Skórzyńska, T. Majewski, K. Moraczewski i R. Nahirny.

Spotkanie odbędzie się w galerii Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/301.

22 listopada 2018 (czwartek), godz. 16.00.

 

Kulturoznawstwo polskie

Cultura Lectionis: “Siła kształtujaca” – spotkanie z Tomaszem Majewskim

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.

Tym razem spotykamy się, by porozmawiać z autorem  książki, Tomaszem Majewskiem (Uniwersytet Jagielloński) „Siła kształtująca. Eseje o geście i świadectwie”, Wydawnictwo Znak, 2018.

Spotkanie poprowadzi Dorota Wolska (Uniwersytet Wrocławski).

Zapraszamy do Tajnych Kompletów, Przejście Garncarskie 2, Wrocław.
21 listopada 2018 (środa), godz. 18.00.

 

Majewski