Aktualności

Cultura Lectionis: Spotkanie z dr hab. Agatą Skórzyńską

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zaprasza na spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.

Tym razem rozmawiać będziemy z dr hab. Agatą Skórzyńską (Instytut Kulturoznawstwa UAM), autorką książki Praxis i miasto. Ćwiczenia z kulturowych badań angażujących.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Krzysztof Moraczewski (Instytut Kulturoznawstwa UAM).

Zapraszamy 8 czerwca 2018 roku, godz. 17.00 do Klubu Proza (Przejście Garncarskie 2)

 

cl-skórzyńska

Wszechnica Kulturoznawcza: “Informatyczna utopia – u źródeł kultury informatycznej w Dolinie Krzemowej”

Wrocławski odział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Cultura Culturans.

 

Tym razem gościem Wszechnicy Kulturoznawczej będzie Zbigniew Leo Stanczyk z wykładem Informatyczna utopia – u źródeł kultury informatycznej w Dolinie Krzemowej

Zbigniew Stanczyk – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Zakładu Socjologii Nauki na Politechnice Wrocławskiej. Wieloletni pracownik Instytutu Hoovera na Stanford University. Mieszkaniec i znawca Doliny Krzemowej od lat 80-tych. Twórca pierwszego prywatnego Klubu Polsko-Amerykańskiego Biznesu w Kalifornii. Długoletni działacz kulturalny, wiceprezydent prywatnej Polskie Fundacji Kulturalnej. Prowadził przez wiele lat autorski program radiowy w San Francisco.

Na  spotkanie zapraszamy 25 kwietnia 2018 o godz. 18.15

Ul. Szewska 36, sala 208.

Cultura Lectionis: Smart obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.

Będzie ono poświęcone książce pt. „Smart obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy“, na którą składają się esej fotograficzny autorstwa Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłko oraz teksty: Stanisława Lema, Marty Miskowiec, Tomasza Rakowskiego, Ziemowita Szczerka, Zdzisława Skroka, Marcina Smerdy, Rocha Sulimy, Jerzego Vetulaniego. Rozmowa dotyczyć będzie m.in. sposobów fotograficznego ujmowania fenomenów cechujących polską rzeczywistość społeczno-kulturową, tzn. wizualnego badania relacji człowieka i „smart obiektów”.

O “Smart obiekcie” pisał Marcin Wicha:
„Ta książka zawiera zdjęcia dziurawego tynku, kapliczek i produktów wędliniarskich. Można w niej znaleźć także rynny, rury, złączki. Niektóre instalacje zmontował jakiś mroczny geniusz, Piranesi robót hydraulicznych. Jest to rzecz o sztuce łatania. O rzemiośle sztukowania. O kleceniu z tego, co jest pod ręką. O zaradności, czyli zgodzie na regułę i próbach zmajstrowania sobie wyjątku. Zapewne można to uznać za opowieść o Polsce, o modernizacji, peryferyjności i tym podobnych. Na szczęście jest to po prostu książka o ludziach i dziwnych przedmiotach”.

W spotkaniu udział wezmą autorzy koncepcji książki i fotografii:

Agata Pankiewicz – fotograf, architekt wnętrz. Doktor habilitowany, kierownik Katedry Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie

Marcin Przybyłko – fotograf, grafik (współtwórca pracowni Teren Prywatny), absolwent ASP w Krakowie. Współpracuje z krakowską ASP, MNK, MHF, Capellą Cracoviensis, PAU.

Rozmowę prowadzić będzie Piotr Jakub Fereński – kulturoznawca, badacz kultury miejskiej, teoretyk fotografii; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Spotkanie odbędzie się 14 marca o godz. 17:00 w galerii FOTO-GEN (dawny Domek Romański) przy ul. bpa Nankiera 8 we Wrocławiu.

 

CL Smart Obiekt-page-001

Cultura Lectionis: Misterium Bramy – Antropologia pamięci

Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu “Cultura Lectionis” poświęcone numerowi „Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej” zatytułowanemu “Misterium bramy. Antropologia pamięci” i poświęconemu działalności Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie.

W spotkaniu udział weźmie autor koncepcji numeru Paweł Próchniak, Joanna Zętar reprezentująca Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN oraz redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty” Zbigniew Benedyktowicz.

Rozmowę poprowadzi filozof polityki i kulturoznawca, Leszek Koczanowicz (SWPS).

 

7 marca 2018, w godzinach 18:00 – 19:45

Księgarnia Hiszpańska, Wrocław, Szajnochy 5

 

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny

 

cl-brama

Relacja z Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa

 

 

KONGRES KULTUROZNAWSTWA POLSKIEGO

 

 

W dniach 16-17 lutego 2018 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbył się Kongres Polskiego Kulturoznawstwa współorganizowany przez Instytut Kulturoznawstwa UWr oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, w którym udział wzięło około stu badaczy reprezentujących najważniejsze ośrodki kulturoznawcze z całego kraju. Celem Kongresu było przedyskutowanie konsekwencji wynikających z założeń nowej ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Projekt ustawy i towarzyszącego mu rozporządzenia zakłada znaczącą redukcję dyscyplin naukowych, w wyniku czego kulturoznawstwo straci status odrębnej dyscypliny naukowej mającej prawo do stopni naukowych. W związku z tym jednym z głównych zdań Kongresu było podjęcie refleksji nad obecną kondycją oraz przyszłością Nauk o Kulturze oraz przegląd kierunków badań w różnych ośrodkach kulturoznawczych.

 

Kongres rozpoczął się od powitania uczestników przez dr hab. Renatę Tańczuk, oraz dr hab. Tomasza Majewskiego, prezesa PTK, którzy wspólnie zdali sprawozdanie z działań Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego mających na celu utrzymanie statusu kulturoznawstwa jako humanistycznej dyscypliny naukowej. Jednym z tych działań było skierowanie petycji dotyczącej zachowania kulturoznawstwa adresowanej do Ministra Gowina, który podpisało ponad 5 tysięcy polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się badaniami kulturowymi. Jak podkreślali Renata Tańczuk oraz Tomasz Majewski, kulturoznawstwo polskie jest dyscypliną naukową, która funkcjonuje od przeszło czterech dekad; było i jest oryginalnym projektem naukowym, należy zatem z uwaga przyjrzeć się zarówno jego tradycjom, jak i perspektywom wychodzącym od diagnozowania kulturowej sytuacji współczesności. Obydwoje prowadzący przypomnieli, że w okresie ostatnich kilku miesięcy kulturoznawstwo było atakowane w internetowych tekstach publicystycznych i przyrównywane do efemerycznych, powstających często ad hoc kierunków studiów – co jest zafałszowaniem rzeczywistej kondycji kulturoznawczych badań i kulturoznawczej dydaktyki.

 

Następnie uczestnicy Kongresu rozpoczęli pracę w trzech grupach problemowych. Pierwsza z nich moderowana przez dr hab. Jacka Schindlera poświęcona była problemowi tożsamości kulturoznawstwa. Druga grupa robocza, moderowana przez dr hab. Mirosława Filiciaka zajmowała się problematyką wizerunku i rozpoznawalności kulturoznawstwa, natomiast ostatnia, moderowana przez dr hab. Majewskiego dyskutowała o sposobach umocnienia samoświadomości kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej. Podczas trwającej kilka godzin ożywionej dyskusji w grupach problemowych dało się zauważyć duże zróżnicowanie stanowisk samych badaczy kultury, a głos zabierali w niej naukowcy reprezentujący różne ośrodki naukowe, odmienne tradycje badawcze i należący do różnych pokoleń. Celem było wypracowanie wspólnego stanowiska we wszystkich trzech obszarach. Punktem wyjścia dyskusji była refleksja nad tym, w jaki sposób kulturoznawstwo będzie funkcjonować w ramach nowego podziału dyscyplinarnego, w jaki sposób wpłynie on na prowadzenie badań i jak powinna układać się współpraca między kulturoznawstwem a innymi dziedzinami nauk humanistycznych, takimi jak etnologia, historia sztuki czy muzykologia, które często posługują się odmiennymi zakresowo pojęciami kultury – a z którymi kulturoznawstwo ma wkrótce stanowić jedną dyscyplinę Nauki o Kulturze i Sztuce. W trakcie podsumowania prac w grupach na sali plenarnej okazało się, że wiele problemów i zagadnień omawianych w każdej z grup częściowo się pokrywało, w związku z czym możliwe wydawało się stworzenie wspólnej listy postulatów, które zostaną później przedstawione w osobnym dokumencie z przebiegu obrad.

 

W tym miejscu, chciałabym przywołać najważniejsze problemy kulturoznawstwa, które zostały wskazane w trakcie obrad oraz przywołać praktyczne postulaty dotyczące ich rozwiązania. Większość naukowców biorących udział w dyskusji przychylała się do zdania, że wizerunek kulturoznawstwa jako dyscypliny o słabo zdefiniowanym przedmiocie badań nie jest jedynie uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi, ale jest konsekwencją programowej interdyscyplinarności prowadzonych na jego gruncie badań. W obliczu zagrożenia dezintegracją kulturoznawstwa, które znajdzie się w jednej obszernej dyscyplinie łączącej różne kierunki badań nad kulturą, konieczne jest podjęcie teoretycznej refleksji o charakterze systemowym w celu wypracowania „teoretycznych kategorii wspólnych”, w wyniku czego kulturoznawstwo utrzyma potencjał meta-dyscypliny służącej badaniu mechanizmów kultury współczesnej, ale także krytycznej analizy „form wiedzy” wytwarzanej o kulturze w różnych dyscyplinach i odmiennych (ekonomicznych, politycznych) dyskursach o kulturze. Ważna jest również to, aby przywrócić pamięć instytucjonalną kulturoznawstwa, oraz udostępnić szerzej zarówno w obiegu krajowym jak i międzynarodowym kluczowe, często kanoniczne już teksty polskich badaczy. W związku z tym pojawiły się trzy postulaty. Pierwszym z nich jest opracowanie słownika pojęć kulturoznawczych ukazującego wkład polskiej myśli kulturoznawczej w naukę światową, jak również recepcję zagranicznych idiomów teoretycznych na gruncie badań polskich. W związku z  realizacją tego postulatu, powołany zostanie specjalny zespół, który przygotuje roboczą listę haseł oraz zajmie się redakcją naukową. Kolejny postulat dotyczył stworzenia opracowania na temat historii polskiego kulturoznawstwa oraz antologii kluczowych tekstów, które wydane zostałyby w języku angielskim, dzięki czemu możliwe będzie przybliżanie ośrodkom zagranicznym specyfiki badań kulturowych w Polsce.

 

Uczestnicy Kongresu zgodni byli również co do tego, że nasze środowisko powinno w bardziej stanowczy sposób odpowiedzieć na krzywdzące mity, które wpływają na wizerunek kulturoznawstwa jako dziedziny badań oraz kierunku studiów. Kulturoznawstwo powinno być przedstawiane i promowane jako dyscyplina pozwalająca zrozumieć mechanizmy kultury współczesnej, a jej ambasadorami powinni być absolwenci, którzy aktywnie działają w instytucjach kultury na szczeblu krajowym oraz lokalnym. W tym celu należałoby stworzyć również bazę ekspertek i ekspertów, która będzie dostępna na stronie PTK.

 

Po zakończeniu Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie PTK, podczas którego uchwalono ustanowienie stypendium badawczego im. Anny Zeidler-Janiszewskiej dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską z zakresu kulturoznawstwa – ustalono przeznaczenie przez PTK 5 tys. złotych na rzeczone stypendium i ogłoszenie zbiórki dalszych środków finansowych na ten cel. Przegłosowano także pozostałe postulaty, które wyłonione zostały w trakcie prac prowadzonych w grupach roboczych. W głosowaniu jawnym delegaci przyjęli przedstawiony przez prof. Tomasza Majewskiego ramowy plan prac PTK na lata 2018-2021, który obejmuje dalsze działania na rzecz obrony kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej, opracowanie anglojęzycznej publikacji dotyczącej historii polskiego kulturoznawstwa oraz podjęcie prac koncepcyjnych nad wspomnianym leksykonem. Delegaci upoważnili w drodze głosowania Zarząd PTK do uruchomienia opcji subskrypcji wybranych zasłużonych czasopism kulturoznawczych celem ich wsparcia w trudnej sytuacji po likwidacji Ministerialnej listy B.

 

 

 

 

Dr Joanna Walewska UMK

Zmiana numeru subkont PTK

Szanowni Państwo,

W związku z różnymi działaniami organizacyjnymi PTK korzystało dotychczas z kilku kont bankowych. Obecnie jesteśmy posiadaczami wyłącznie rachunku o numerze: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869.

KONGRES POLSKIEGO KULTUROZNAWSTWA 16-17 LUTEGO 2018

Szanowni Państwo!

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zapraszają na Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbędzie się w dniach 16 i 17 lutego 2018 roku we Wrocławiu.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich ośrodków kulturoznawczych w Polsce oraz delegatów na Nadzwyczajne Zgromadzenie PTK. Celem Kongresu jest refleksja nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce.

Podczas Kongresu chcielibyśmy wypracować trzy zasadnicze stanowiska:
1. Po pierwsze zależy nam na rozpoznaniu koncepcji kulturoznawczych, sposobach uprawiania kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i sposobach prowadzenia studiów kulturoznawczych przez ośrodki, które się tego podjęły. Chcieliśmy porozmawiać o naszych tożsamościach, potrzebie prowadzenia takich kierunków studiów, aktualnym stanie prowadzonych prac badawczych.
2. Po drugie, będziemy pracować nad wspólnymi działaniami poprawiającymi wizerunek i rozpoznawalność kulturoznawstwa, zarówno w obiegu medialnym, gdzie dominuje niestety negatywny stereotyp absolwenta kulturoznawstwa, w środowisku naukowym, między innymi poprzez przemyślenie i przeformułowanie polityki wydawniczej, naukowych organów reprezentujących nasze środowisko oraz na forum międzynarodowym.
3. Po trzecie, wobec zapowiadanych przez Ministra Jarosława Gowina założeń dotyczących nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, przewidujących redukcję oraz scalanie licznych dyscyplin naukowych, chcemy przemyśleć konsekwencje tej ustawy dla dalszego funkcjonowania kulturoznawstwa jako dyscypliny.
Kongres będzie miał charakter roboczy, wymagający przedyskutowania i przegłosowania ważnych dla tożsamości dyscypliny postanowień. Zaczniemy w piątek, 16 lutego o 14:30 od przedyskutowania rozesłanych wcześniej raportów dotyczących wskazanych wyżej kwestii, tak by w sobotę dojść do konkluzji i wypracować wspólne stanowiska. Przewidujemy, że naszą sobotnią sesję zakończymy około godziny 14:00.
Prosimy o podanie do 19 stycznia 2018 roku listy przedstawicieli reprezentujących Państwa ośrodek oraz wybranych w terenowym oddziale Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego delegatów na Nadzwyczajne Zgromadzenie PTK, a także wypełnienie załączonej ankiety, która ułatwi organizatorom Kongresu sporządzenie wstępnego rozpoznania, będącego podstawą kongresowych dyskusji.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł od osoby. Uprzejmie prosimy o przelanie jej na konto PTK z dopiskiem „Kongres”. Dane rachunku:
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
44 1240 4650 1111 0000 5158 0869
/Tomasz Majewski, Prezes PTK/

Komitet organizacyjny Kongresu:
Dr hab. Mirosław Filiciak Dr Krzysztof Łukasiewicz
Dr hab. Tomasz Majewski Dr Magdalena Matysek-Imielińska
Dr hab. Jacek Schindler Dr Agata Skórzyńska
Dr hab. Renata Tańczuk, prof. U.Wr.

 

KONGRES_2017

Rozmowa o „Krótkim przewodniku po Nowym Jedwabnym Szlaku” prof. Adama Nobisa

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie.

Nowy Jedwabny Szlak to nowe międzynarodowe inicjatywy dotyczące komunikacji, handlu, polityki, muzealnictwa, turystyki, wydarzeń kulturalnych i innych dziedzin naszego życia.
Kolejne spotkanie w ramach Cultura Lectionis poświęcone będzie niezwykłemu przewodnikowi, który napisał wieloletni badacz procesów globalizacyjnych, kulturoznawca, prof. Adam Nobis (Instytut Kulturoznawstwa, UWr).
Prof. Leszek Koczanowicz napisał o „Krótkim przewodniku po Nowym Jedwabnym Szlaku”: „ta niewielka książeczka jest efektem żmudnej pracy autora, który starannie zebrał rozsypane kamyczki składające się na imponującą mozaikę, jaką jest Nowy Jedwabny Szlak. Czytelnik dysponujący przewodnikiem Nobisa może swobodnie poruszać się po drogach wiodących z Chin do Europy, czy to w rzeczywistości, czy też w wyobraźni”.
Podtytułem spotkania uczyniono hasło “archeologii utopii” gdyż ważnym tematem rozmowy będzie właśnie związek Nowego Jedwabnego szlaku z ideologiami i utopiami.
Zapraszamy wszystkim zainteresowanych tym ważnym i interesującym fenomenem współczesnego świata.

Spotkanie poprowadzi dr Piotr Jakub Fereński z Instytutu Kulturoznawstwa UWr.

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr, sala 208, ul. Szewska 36, Wrocław

Czas: godz. 18.15

Jedwabny Szlak plakat