Zasady członkostwa w PTK

Członkiem PTK może zostać każda osoba, której działalność naukowa i edukacyjna zgodna jest ze Statutem PTK. Podstawą zapisu jest wypełniona deklaracja członkowska zatwierdzona przez dwóch członków wprowadzających. Wypełnione deklaracje proszę przesyłać na adres Towarzystwa.

Prosimy o wpłacanie składek na konto Towarzystwa:

Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
 Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
 nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

Minimalna wysokość składki rocznej wynosi: 30 zł. dla samodzielnych pracowników naukowych, 20 zł. dla adiunktów oraz 15 zł. dla doktorantów i pozostałych osób.

W rubryce tytułu przelewu (bankowego lub pocztowego) należy wpisać imię i nazwisko oraz oddział terenowy (lub miasto), a także zaznaczyć, że wpłata dotyczy składki członkowskiej za dany rok.