Kontakt

Kontakt

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)
 Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa

nr KRS: 0000136461

NIP: 525-24-09-033

REGON: 141110015

 

Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

 


kontakt z Prezesem:

Prof. dr hab. Ewa Kosowska
Uniwesytet Śląski
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ
Pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
tel.: (32) 20 09 302 w. 302
e-mail: ewa.kosowska13@gmail.com


kontakt z Sekretarzem:

Dr hab. Marianna Michałowska
Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A
60-568 Poznań
tel. (61) 829 21 05, 829 22 29
e-mail: mariamne@amu.edu.pl


Lista dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego