Kontakt

Kontakt

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa

nr KRS: 0000136461

NIP: 525-24-09-033

REGON: 141110015

 

Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

 


kontakt z Prezesem:

dr hab. prof. UJ Tomasz Majewski

Uniwersytet Jagielloński
Katedra Antropologii Literatury Badań Kulturowych
ul. Grodzka 64, p. 311
31-004 Kraków

e-mail: tomasz.majewski@uj.edu.pl

kontakt z Sekretarzem:

dr Dominik Porczyński

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Archeologii
Zakład Muzeologii
ul. Moniuszki 10, pok. 10
35-015 Rzeszów

e-mail: dporczynski@gmail.com

kontakt z ekspertami i ekspertkami PTK

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze dysponuje listą specjalistów, mogących udzielić merytorycznego komentarza lub porozmawiać na tematy dotyczące różnych obszarów kultury. Zainteresowanych (dziennikarzy, samorządowców, animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, itd.) prosimy o kontakt w tej sprawie z dr Anną Olszewską (aolsz@agh.edu.pl; tel. 880 814 207).

 


Lista dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego