Panel dyskusyjny wokół drugiego wydania “Estetyki pragmatycznej” Richarda Shustermana, z udziałem autora.

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział wrocławski oraz Muzeum Współczesne Wrocław zapraszają na spotkanie “Żywe piękno i refleksja nad sztuką”.
Panel dyskusyjny wokół drugiego wydania Estetyki pragmatycznej Richarda Shustermana, z udziałem autora.
Kiedy: 17 czerwca, godz. 18:00
Gdzie: MWW muzeum Współczesne Wrocław, plac Strzegomski 2A, Wrocław
Do udziału w dyskusji zaproszenie przyjęli prof. Adam Chmielewski, redaktor naukowy pierwszego wydania Estetyki pragmatycznej i dr Wojciech Małecki, autor pierwszej monografii w języku angielskim poświęconej twórczości Richarda Shustermana. Spotkanie poprowadzi dr Dorota Koczanowicz, redaktorka drugiego wydania Estetyki pragmatycznej.

W przyszłym roku minie ćwierć wieku od ukazania się pierwszego wydania Pragmatist Aesthetics. W tym czasie książka doczekała się drugiej, poszerzonej, edycji i tłumaczeń na wiele języków. Estetyka pragmatyczna dotyczy tradycyjnie pojętej estetyki, która łączy się ze sztuką, lecz również wychodzi poza obręb sztuki i skupia się na estetyzacji polityki i życia społecznego. Zapowiedziana w pierwszym wydaniu „ucieleśniona estetyka pragmatyczna” przyjęła postać nowego projektu filozoficznego: somaestetyki, której autor poświęca osobny rozdział w wydaniu drugim. Jako krytyczne, melioratywne badanie doświadczenia somy stwarza ona potencjał integracji często izolowanych od siebie dziedzin, takich jak biologia, psychologia, fizjoterapia, sztuka i filozofia. Jednocześnie, w postulowanym łączeniu teorii z praktyką; ciała i umysłu, powraca somaestetyka do tradycji filozofii jako sztuki życia. Uczestnicy panelu rozmawiać będą o genealogii somaestetyki, jak również możliwości jej aplikacji do współczesnych zjawisk artystycznych, społecznych i kulturowych.