Zarząd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Prof. dr hab. Ewa Kosowska, Prezes

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Wiceprezes

Dr hab. Tomasz Majewski, Wiceprezes

Dr hab. Marianna Michałowska, Sekretarz

Prof. dr hab. Krzysztof Loska, Skarbnik

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Członek Rady Programowej

Dr hab. Alicja Kisielewska, Członek Rady Programowej

Dr hab. Renata Tańczuk, Członek Rady Programowej

Dr hab. Anna Gomóła

Dr Blanka Brzozowska

Dr hab. Anna Nacher

Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

Dr Agata Skórzyńska

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz


 

Zarząd 2009-2013
Prof. dr hab. Stefan Bednarek, Prezes

Prof. dr hab. Ewa Kosowska, Wiceprezes

Dr hab. Alicja Kisielewska, Wiceprezes

Dr Włodzimierz Pessel, Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Loska, Skarbnik

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Członek Rady Programowej

Dr Tomasz Majewski, Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Ewa Rewers

Dr Izolda Topp-Wójtowicz

Dr Krzysztof Łukasiewicz

Dr Radosław Filip Muniak

Dr Jakub Zajdel