Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Szanowni Państwo. Strona jest jeszcze w trakcie budowy i wypełniania treścią.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Niebawem wszystkie brakujące treści zostaną uzupełnione.

PTK powstało w 2002 roku.

Celem Towarzystwa jest:

  • projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych nad kulturą,
  • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze,
  • promocja kultury polskiej i wiedzy o niej,
  • prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej.

Towarzystwo jest powołane i gotowe do:

  • wypowiadania się na temat stanu, potrzeb i  perspektyw wiedzy o kulturze,
  • opracowywania ekspertyz i opinii na temat stanu kultury,
  • podejmowania zadań w zakresie doradztwa w sprawach życia kulturalnego.

Celem PTK jest także umocnienie kulturoznawstwa jako dyscypliny badawczej i wykonywanego zawodu oraz aktywna współpraca z instytucjami badawczymi i edukacyjnymi w zakresie wszelkich programów dotyczących kultury.

Towarzystwo ma siedem oddziałów regionalnych (we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Białymstoku, Warszawie i w Opolu, kolejne znajdują się w organizacji), w których zrzesza humanistów prowadzących działalność naukową lub popularyzatorską w dziedzinie nauk o kulturze.