Zasady członkostwa w PTK

Członkiem PTK może zostać każda osoba, której działalność naukowa i edukacyjna zgodna jest ze Statutem PTK. Podstawą zapisu jest wypełniona deklaracja członkowska zatwierdzona przez dwóch członków wprowadzających. Wypełnione deklaracje proszę przesyłać na adres Towarzystwa.

Prosimy o wpłacanie składek na konto Towarzystwa:

Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
 Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
 nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Minimalna wysokość składki rocznej wynosi:

  • 80 zł dla samodzielnych pracowników naukowych;
  • 50 zł dla adiunktów;
  • 30 zł dla doktorantów i pozostałych osób.

Wpłaty należy dokonać do 31 marca każdego roku, a potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres sekretarz.i.skarbnikptk@gmail.com.

ZASADY OPISYWANIA PRZELEWU

W rubryce “tytułem” przelewu (bankowego lub pocztowego) należy wpisać:

  • imię i nazwisko;
  • oddział terenowy (lub miasto);
  • informację, że przelew dotyczy składki członkowskiej za dany rok.

 

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad. Ułatwia to późniejszą weryfikację informacji.