Komitet Nauk o Kulturze

Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk został powołany w 2004 roku dzięki staraniom środowiska kulturoznawców z całej Polski.

Zakres jego działania obejmuje badania i studia w zakresie nauk o kulturze, opracowywania standardów i opiniowanie programów nauczania, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie kulturoznawstwa i szerzenie wiedzy o kulturze.

Więcej: www.knok.pan.pl