“Kultura Współczesna”

Od numeru 2/2006 roku kwartalnik ten, poświęcony problemom kultury i badań nad kulturą, stanowi forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Więcej: kulturawspolczesna.pl