Zarząd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

dr hab. prof. UJ Tomasz Majewski, Prezes

dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska, Wiceprezes

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS Wiceprezes

dr Dominik Porczyński, Sekretarz

dr hab. prof. UŚ Anna Gomóła, Skarbnik

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska, Członek Rady Programowej

dr hab. prof. UAM Krzysztof Moraczewski, Członek Rady Programowej

dr hab. prof. UWr Izolda Topp-Wójtowicz, Członek Rady Programowej

dr hab. prof. UwB Alicja Kisielewska

dr hab. prof. UJ Anna Nacher

dr hab. prof UJ Małgorzata Radkiewicz

dr hab. Włodzimierz Pessel

dr hab. prof. UŚ Marek Pacukiewicz

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

Sąd koleżeński: dr hab. Dorota Fox, dr Magdalena Kamińska,dr hab. Andrzej Kisielewski

komisja rewizyjna: dr hab. Karina Banaszkiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Citko, dr hab. Krzysztof Łukasiewicz


 

Zarząd 2014-2017

Prof. dr hab. Ewa Kosowska, Prezes

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Wiceprezes

Dr hab. Tomasz Majewski, Wiceprezes

Dr hab. Marianna Michałowska, Sekretarz

Prof. dr hab. Krzysztof Loska, Skarbnik

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Członek Rady Programowej

Dr hab. Alicja Kisielewska, Członek Rady Programowej

Dr hab. Renata Tańczuk, Członek Rady Programowej

Dr hab. Anna Gomóła

Dr Blanka Brzozowska

Dr hab. Anna Nacher

Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

Dr Agata Skórzyńska

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz


 

Zarząd 2009-2013
Prof. dr hab. Stefan Bednarek, Prezes

Prof. dr hab. Ewa Kosowska, Wiceprezes

Dr hab. Alicja Kisielewska, Wiceprezes

Dr Włodzimierz Pessel, Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Loska, Skarbnik

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Członek Rady Programowej

Dr Tomasz Majewski, Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Ewa Rewers

Dr Izolda Topp-Wójtowicz

Dr Krzysztof Łukasiewicz

Dr Radosław Filip Muniak

Dr Jakub Zajdel