Konferencje

“Kresy południowo-wschodnie…” w Drohobyczu – czerwiec-lipiec 2017

Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL zaprasza na międzynarodową konferencję “Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”.

Termin konferencji: 30 czerwca – 7 lipca 2017

Główne obrady przewidziane są 3 i 4 lipca w Drohobyczu
Nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2017 na adres rzajac@kul.pl.
Organizatorzy piszą: “Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… “
Wszelkie informacje w załączniku
oraz pod linkiem www.kul.pl/kresy
ORGANIZATORZY:
Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum
Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska

Konferencja “Muzyka i moralność”

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Laboratorium Myśli Muzycznej zapraszają na seminarium filozoficzne MUZYKA i MORALNOŚĆ, pod patronatem prof. dr hab. Bronisława Marciniaka, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Seminarium realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Filozofia muzyki”. Poznań, 10-11 grudnia 2014 roku.

Program:

 

10 grudnia (środa), 11.00-11.30

Otwarcie seminarium

Dr hab. Maciej Jabłoński – Powitanie gości, kilka słów o projekcie „Filozofia muzyki” oraz o seminarium i wykładach prof. Petera Kivy

*

Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Dziekan Wydziału Historycznego UAM

Prof. dr hab. Jacek Sójka – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM

Prof. dr hab. Iwona Lorenc – Kierownik Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii UW

Prof. UG dr hab. Piotr Przybysz – Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki UG

 

11.30-12.00

Anna Koszewska (Poznań): Muzyka i etyka. Przegląd wybranych publikacji i stanowisk

12.00-12.30

Małgorzata A. Szyszkowska (Warszawa): Muzyka i moralność. O mitach, pragnieniach i fałszywych twierdzeniach w estetyce muzycznej

12.30-13.00 przerwa kawowa

13.00-13.30

Janusz Jusiak (Lublin): Muzyczne symbole porządku moralnego

13.30-14.00

Krzysztof Moraczewski (Poznań): Interpretowanie muzyki jako czynu moralnego

 

14.00-15.30 przerwa obiadowa

 

15.30-16.00

Bożena Muszkalska (Wrocław-Poznań): Umoralniające działanie muzyki w koncepcjach społeczeństw tradycyjnych

16.00-16.30

Krzysztof Guczalski (Kraków): Etyka a muzyka – co wynika z filozofii Platona?

16.30 – 17.00 przerwa kawowa

17.00-17.30

Jagna Dankowska (Warszawa): O powszechnych i koniecznych aspektach prawa moralnego i piękna muzycznego w filozofii Kanta

17.30-18.00

Anna Chęćka – Gotkowicz (Gdańsk): Dyskursywna niemoc Petera Kivy’ego: problem moralnego uwikłania muzyki

DYSKUSJA

 

11 grudnia (czwartek)

10.00-12.00 Panel dyskusyjny

Moderatorzy: Jan Czarnecki (Warszawa-Padwa), Maciej Jabłoński (Poznań)

 

Zagajenie: Maciej Jabłoński, Muzyka i moralność: siedem grzechów głównych

 

Wystąpienia: Marcin Trzęsiok (Katowice), Niemoralność muzyki; Jan Czarnecki, Czy karać za Händla? Filozoficzne aspekty sporu muzykologów o mniemany antysemityzm Mesjasza; Małgorzata Gamrat (Warszawa), Z biblioteki kompozytora: Marie Gjertz, La musique au point de vue morale et religieux (1859); Ewa Schreiber (Poznań); Paweł Siechowicz (Warszawa), Music and Morale – głos wielebnego Hugh Hawaisa z wiktoriańskiej Anglii; Karolina Kolinek (Warszawa), Autentyczność a moralność. Dylematy moralne wykonawcy wobec intencji kompozytora; Aleksandra Wojda (Kraków), Erigone w Eufonii: moralności i subwersja w twórczości Hectora Berlioza; Karolina Kizińska (Poznań), Daria Rzeczkowska (Poznań), Edyta Orman (Warszawa), Świat czynu a świat myśli. Przypadek życia i twórczości Hansa H. Gadamera

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.30 Panel, część druga

 

13.30-14.00

Jacek Szerszenowicz (Łódź): Eksplozja niemoralności. Ekshibicjonizm w symfoniach Piotra Czajkowskiego

14.00-14.30

Małgorzata Grzywacz (Poznań): “Szczególnie obdarowani” – przyczynek do dziejów mecenatu nazistowskiego w dziejach muzyki niemieckiej. Uwagi biograficzne

14.30-15.00

Krzysztof Lipka (Warszawa): W stronę nowoczesnej kalokagatii

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

***

 
Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa UAM

Laboratorium Myśli Muzycznej

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

 

Współorganizatorzy:

Katedra Muzykologii UAM

Koło Studentów Muzykologii

Koło Studentów Kulturoznawstwa

 

Opieka naukowa:

Dr hab. Maciej Jabłoński

Dr hab. Krzysztof Moraczewski

 

Miejsce obrad: Instytut Kulturoznawstwa , ul. Szamarzewskiego 89

10.12 – Sala I AB; 11.12 – Sala 307

Konferencja “Glamour”

Zakład Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt.

Glamour magia czy mistyfikacja?

Dawny urok w nowym wymiarze.

Białystok, 4-5 listopada 2014 roku.

Termin składania abstraktów: 15. października.

Pełna informacja oraz formularz zgłoszeniowy poniżej (pliki do ściągnięcia).

Z materiałów informacyjnych:

Wyraz glamour w słownikach jest definiowany jako: blask, czar, magia, piękno, bycie pociągającym, przepych, splendor, świetność, urok, wspaniałość, prestiż. Użytkownicy współczesnej polszczyzny słowo glamour stosują jako synonim kogoś czarującego, atrakcyjnego fizycznie, ponętnego, seksownego, także jako odpowiednik urzekającej architektury i barokowego wystroju wnętrz oraz wykorzystują je w kontekście mody, luksusowych samochodów, a nawet czarujących gadżetów.

Glamour jako zjawisko kulturowe obejmuje różne sfery życia. „Działa” w sporcie, znajduje zastosowanie w technologii, turystyce, na rynku pracy czy giełdzie papierów wartościowych. Jest zjawiskiem wszechogarniającym, globalnym, niepowtarzalnym, wyjątkowym, oryginalnym. Nie mieści się w granicach wyznaczanych przez konkretne prądy w sztuce czy nauce. Zależnie od kontekstu historycznego, politycznego, społecznego, kulturowego przyjmuje różne formy. Przez co wymyka się jednolitej ocenie.

Jak każde zjawisko kulturowe, glamour był analizowany przez różne dyscypliny naukowe. Można tu przywołać mityczny glamour „garażowych przedsiębiorców” (symboliczny garaż w Palo Alto, gdzie powstała firma Hewlett-Packard), glamour architektury (sztandarowym przykładem są najsłynniejsze w świecie „schody donikąd” w Hotelu Fonteinebleau w Miami Beach autorstwa Morrisa Lapidusa), glamour przemysłu (industrialne fotografie Margaret Bourke-White „ucieleśniające” fantastyczną wizję socjalistycznej Utopii czy fotografie architektoniczne Juliusa Schulmana), glamour religii (tybetański glamour aspiracji, ambicji, umysłu, pobożności, pożądania, przeznaczenia, uroku oraz pewności siebie”) czy glamour polityki. Dlatego też naszym zamierzeniem jest analiza różnorodnych jego odsłon oraz wpływu na współczesną kulturę.

Do interdyscyplinarnych rozważań na temat istoty glamour zapraszamy kulturoznawców, religioznawców, językoznawców, filozofów, historyków, historyków sztuki, antropologów kultury, psychologów, socjologów, pedagogów, politologów, architektów oraz przedstawicieli innych nauk, których przedmiotem badań jest fenomen glamour.

Proponujemy, aby przedmiotem uwagi stały się następujące zagadnienia szczegółowe:

 1. Historia glamour – od Napoleona do Marleny Dietrich i Marilyn Monroe, od Beau Brummella do Gianniego Versace

 2. Glamour a system wartości

 3. Styl glamour w modzie, wzornictwie przemysłowym i architekturze

 4. Glamour w kontekście współczesnej kultury obrazu

 5. Glamour w kontekście nowych mediów

 6. Reklama i glamour

 7. Glamour a społeczeństwo masowe

 8. Językowy obraz pokolenia glamour

 9. Glamour a zjawisko mody językowej

 10. Nowe autorytety w stylu glamour

 11. Kreacje kobiet glamuros

 12. Narodowy socjalizm i komunizm – dwie odsłony glamour polityki

Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB, 

Dr Anetta Bogusława Strawińska

konferencja o glamour-zaproszenie

konferencja o glamour-zaproszenie konferencja o glamour_formularz